25.08.2019, 18:15

        Day of Romantic Music

        Rotterdam, NL

 

25.08.2019, 10:00

        Protestantse Wijkgemeente 

        Stadspolders Dordrecht, NL

 

01.09.2019, 10:30

        Deutsch Evangelische Kirche

        Den Haag, NL

 

08.09.2019, 10:00

        Protestantse Wijkgemeente 

        Stadspolders Dordrecht, NL

 

22.09.2019, 10:30

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

 

Past events

Upcoming events

2019

18.08.2019, 10:30

       

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

 

30.06.2019, 09:30

 

        Prinsekerk Rotterdam, NL

 

29.06.2019

 

        Graduation Show DOD,

        Fontys Tilburg, NL

 

26.06.2019, 21:00

 

       MELEZ - Final Master Exam 

       Megan Davis, WMDC Rotterdam, NL

 

23.06.2019, 10:30 

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

                     

16.06.2019, 10:00

 

         Protestantse Wijkgemeente

         Stadspolders Dordrecht, NL        

                       

09.06.2019, 10:00

 

          Prostestantse Wijkgemeente Stadspolders Dordrecht, NL

 

08.06.2019, 10:00

 

          Cal the Musical, TENT Circustheater 

          Amsterdam, NL

 

04.06.2019, 21:00

 

          Final Exam Latin Piano, Maaspodium Rotterdam, NL

 

26.05.2019, 10:30 

 

          Scots International Church Roterrdam, NL

 

12.05.2019, 13:30

 

          Koor Calliope, Hofstede de Blaak, Tilburg NL

 

12.05.2019, 10:30

 

          Scots International Church Rotterdam, NL

 

05.05.2019, 10:00

 

          Protestantse Wijkgemeente Stadspolders Dordrecht, NL

 

28.04.2019, 10:30 

          Scots International Church Rotterdam, NL

 

26.04.2019, 20:00

 

          ACaPA Graduation Show, Cal the Musical,  Tilburg, NL 

 

25.04.2019, 20:00

 

          ACaPA Graduation Show, Cal the Musical, Tilburg, NL 

 

07.04.2019, 10:00 

          Protestantse Wijkgemeente Stadspolders Dordrecht, NL

 

31.03.2019, 10:30 

          Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

 

24.03.2019, 10:30

          Scots International Church Rotterdam, NL

 

17.03.2019, 10:00

    

 ​         Protestantse Wijkgemeente Stadpolders, Dordrecht, NL 

 

24.02.2019, 10:30 

           Scots International Church Rotterdam, NL

 

17.02.2019, 10:30 

           Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

 

17.02.2019, 10:30 

           Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

 

27.01.2019, 10:30 

           Scots International Church Rotterdam, NL

 

20.01.2019, 10:30 

           Scots International Church Rotterdam, NL

 

06.01.2019, 10:30 

           Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

25.11.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

11.11.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

10.11.2018, 19:30 

   

          Choreographer's Ball, Bruxelles, BE

04.11.2018, 10:30 

          Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

28.10.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

 

23.10.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

02.09.2018, 10:30 

          Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

 

26.08.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

01.07.2018, 10:30 

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

24.06.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

 

09.06.2018, 18:30

 

          Enlaç[arte] - Interlacing | Podium Grounds, Rotterdam, NL

 

07.06.2018, 20:00

 

          Performance Scratch Night 4​, Wolfart Projectspace, Rotterdam, NL

 

03.06.2018, 10:30 

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

27.05.2018, 10:30 

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

18.05.2018, 18:00

   

         New Skool Rules, Shauntell Baumgard Band, Bird Rotterdam, NL

13.05.2018, 10:30

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

29.04.2018, 16:00

   

          Swan Market, Joseph Davina Duo, Rotterdam, NL

22.04.2018, 10:30, 16:00

   

          Scots International Church Rotterdam, NL

          Lunchconcert Café De Ouwehoer, Joseph & Davina Duo, Rotterdam,

          NL

18.03.2018, 09:30

   

          Leliekerk - Ned. Gereformeerde Kerk, Krommenie, NL

 

25.02.2018, 10:30  

 

          Scots International Church Rotterdam, NL

2018

gallery/18403958_1782011892129207_8909368304331035239_o

2017

31.03.2019, 10:30 

  Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

 

28.04.2019, 10:30 

  Scots International Church Rotterdam, NL

 

26.05.2019, 10:30 

  Scots International Church Rotterdam, NL

 

04.06.2019, 21:00

 

  Maastheater Rotterdam, NL

 

 

 

24.12.2017, 09:00

   

          Hl. Geist Kirche Raunheim, Germany

03.12.2017, 10:30 

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

18.11.2017, 16:00

   

          Lunchconcert Piano Vocal Duo, Panzero Rotterdam, NL

05.11.2017, 10:30

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

29.10.2017, 10:30 

          Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

28.10.2017, 16:00

   

          Lunchconcert Silent Monks, Panzero Rotterdam, NL

10.10.2017, 10:30 

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

08.10.2017, 10:30

   

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

17.09.2017, 10:30

          Deutsch Evangelische Kirche Den Haag, NL

May-June 2017

          Substitute Organist Michael Johannes Hl. Familie Düsseldorf, 

          Germany

16.04.2017, 10:30

          Scots International Church Rotterdam, NL

19.02.2017, 10:30; 18:30

          Scots International Church Rotterdam, NL

          Taart Voorstelling LT Dans, Theater Walhalla Rotterdam, NL

02.02.2017, 10:30

          Het Steiger Sint Dominicus Citykerk Rotterdam, NL

03.12.2016

          Videoshooting Phasefilter, Den Haag, NL

05.11.2016, 20:00

          Katendrechts Karakter N.01, Fenixloods II Rotterdam, NL

28.07.2016, 23:00

          YinYang Paradox, FullMoon Babylon, Rotterdam NL

25.08.2019, 18:15

        Day of Romantic Music

        Rotterdam, NL

 

25.08.2019, 10:00

        Protestantse Wijkgemeente 

        Stadspolders Dordrecht, NL

 

01.09.2019, 10:30

        Deutsch Evangelische Kirche

        Den Haag, NL

 

08.09.2019, 10:00

        Protestantse Wijkgemeente 

        Stadspolders Dordrecht, NL

 

22.09.2019, 10:30

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

 

18.08.2019, 10:30

       

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

 

30.06.2019, 09:30

 

        Prinsekerk Rotterdam, NL

 

29.06.2019

 

        Graduation Show DOD,

        Fontys Tilburg, NL

 

26.06.2019, 21:00

 

       MELEZ - Final Master Exam 

       Megan Davis, WMDC Rotterdam, NL

 

23.06.2019, 10:30 

        Scots International Church

        Rotterdam, NL

                     

16.06.2019, 10:00

 

         Protestantse Wijkgemeente

         Stadspolders Dordrecht, NL                                

09.06.2019, 10:00

 

          Prostestantse Wijkgemeente                             Stadspolders Dordrecht, NL

 

08.06.2019, 10:00

 

          Cal the Musical, TENT Circustheater 

          Amsterdam, NL

 

04.06.2019, 21:00

 

          Final Exam Latin Piano, Maaspodium                 Rotterdam, NL